PokéLibrary | UX Afstudeer Project

Over deze Case

Cellular Design

UX Design

Cellular Design

Logo Design

Cellular Design

Branding

Tijdens mijn opleiding Communicatie en Multimedia Design heb ik twee afstudeerprojecten moeten draaien. Dit project was het vrije project. Ik wilde mij verder ontwikkelen in UI en UX design en wilde dit combineren met mijn passie voor Pokémon. Mijn frustratie over het gebrek aan UX kwaliteit in Pokémon database websites was hierin doorslaggevend. Tijdens deze case heb ik mij bezig gehouden met alle facetten van het ontwerpproces. Ik heb onderzoek gedaan, concepten ontwikkeld, wireframes ontworpen en deze vaak getest.

De Briefing

Doordat dit een vrij project was heb ik de briefing zelf opgesteld. Hierbij zijn geen hoofd- of deelvragen opgesteld. Dit kwam omdat de focus van dit project lag op persoonlijke ontwikkeling en een uitvoerende rol had. Voor mij stonden de volgende vragen echter centraal:

- Wie is de doelgroep?
- Wat vindt de doelgroep belangrijk om op een database site te kunnen vinden?
- Wat is een logische indeling en structuur volgens de doelgroep voor de informatie die op de site te vinden zal zijn?

Aan de hand van deze vragen ben ik het proces ingegaan.

Over het Proces

Tijdens mijn onderzoek heb ik gezocht naar de identiteit van de doelgroep. Hierbij ben ik achter twee soorten spelers van de Pokémon spellen gekomen die ik heb aangegrepen als persona’s. Deze data komt voort uit mijn interviews en enquêtes die ik heb uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeksmethoden stond vooral Information Architecture centraal. Dat wil zeggen dat ik heb gekeken naar de wijze en belangrijkheid die de doelgroep koppelt aan bepaalde waarden. Zo ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat spelelement A een veel prominentere rol moest krijgen op de site dan spelelement B. Ik heb 6 wireframe iteraties gemaakt. Deze eerste iteraties waren lo-fi wireframes waarin ik vooral experimenteerde met de structuur van de content. Dit heb ik gedaan door de modules in stukjes te knippen en dit aan de doelgroep voor te leggen. Zo kon ik erachter komen welke volgorde voor de doelgroep logisch was. Vanaf versie 5 ben ik hi-fi gaan werken. Ik heb hiervoor een eigen huisstijl ontwikkeld. Het gehele proces en het prototype is hieronder te vinden.

Proces

Zie meer:

Minute | Een vergadertool voor lokale gemeentes

Choklet | Een Chocolade gethematiseerde kook app.