her Absent Reflection | Game Logo

Over deze Case

Cellular Design

Logo Design

Dit logo is gemaakt voor een role playing game die door een vriend van mij wordt gemaakt. Het uitgangspunt van dit logo was ‘spiegels’. Door te itereren op het concept zijn we uiteindelijk op iets heel anders gekomen.

De Briefing

Naam: ‘her Absent Reflection’
Thema: Spiegels
Logo ontwerp: Bij voorkeur tekstueel

Spiegels zijn een centraal gameplay mechaniek. Het is de plek waar je het spel opslaat en ook een plek waar je reflecteert op gebeurtenissen in het spel. Ze vervullen een centrale rol in het verhaal en verdient daarom een plaats in het logo. Het is echter niet een harde eis als het niet werkt.

Over het Proces

Origineel zou het logo een element van een spiegel krijgen. Dit vanwege de naam van het spel. In de praktijk bleek dit echter moeilijker om op een elegante manier uit te werken. Om deze reden is het ontwerp langzaam afgestapt van de spiegel thematiek. Ik ben toen erg gaan kijken naar de manier waarop soortgelijke spellen hun logo’s vormgaven. Vanuit deze insteek ben ik voor een meer “elegant” thema gegaan, vergelijkbaar aan dat van Final Fantasy. Langzaam kwamen we op een punt waarbij we erachter kwamen dat een dikke slagschaduw een positief effect zou hebben op het logo. Uiteindelijk is het logo hieronder eruit gekomen.

Proces

Zie meer:

Mechanical Heart | Een game developer logo

PokéLibrary | Een digitale Pokémon encyclopedie